Телебачення, Інтернет, он-лайн реалізація товарів, електронні гроші – все це останнім часом все більше і більше впливає на ділові відносини. Нині відбувається глобальне перенесення соціальної й економічної активності у віртуальний простір, заснований на телекомунікаційному підґрунті.

Варто відмітити, що чинне законодавство України у низці аспектів “відстає” від динаміки змін у процесі розвитку інформаційного суспільства в Україні та світі. Через це багато елементів існують поза правовим полем, не регулюються нормативними актами, що стримує повноцінний розвиток сфери телекомунікацій. Досі відсутня значна частина нормативно-правових актів, розробка та затвердження яких передбачена чинним законодавством. Тому юридичне супроводження на телекомунікаційному ринку останнім часом набуло важливого значення. Насамперед, це юридичний супровід угод, вирішення регуляторних питань та представництво інтересів клієнтів у судових інстанціях

Наші юристи мають вагомий досвід в сфері надання юридичних послуг телекомунікаційним, IT-компаніям, компаніям, що забезпечують розвиток інформаційної інфраструктури.

Зокрема:

  • комплексний юридичний супровід створення телекомунікаційної компанії в Україні та її щоденної операційної діяльності;
  • проведення комплексного юридичного due diligence компанії, що займає провідні позиції на ринку будівництва, продажу та обслуговування волоконно-оптичних ліній зв’язку;
  • консультування з питань реалізації угоди купівлі-продажу на ринку телекомунікаційних послуг, розробка схеми оптимізації угоди з урахуванням вимог антимонопольного законодавства України;
  • проведення за дорученням міжнародної юридичної фірми юридичного due diligence одного з лідерів телекомунікаційного ринку України в процесі придбання його великою іноземною телекомунікаційною компанією, а також супроводження процедури отримання дозволу Антимонопольного комітету України;
  • надання IT-компаніям консультацій з питань корпоративного та трудового законодавства.