• Створення, реорганізація і ліквідація юридичних осіб різної організаційно-правової форми;
 • Реструктуризація бізнесу;
 • Розробка установчих документів, стандартів корпоративного управління, акціонерних угод, корпоративних правил, інструкцій та регулювань;
 • Правовий супровід господарської діяльності;
 • Проведення загальних зборів учасників/акціонерів;
 • Правовий супровід процедури збільшення/зменшення статутного капіталу;
 • Юридичний супровід операцій з цінними паперами;
 • Надання консультацій з питань трудового законодавства, включаючи реєстрацію та працевлаштування іноземних громадян;
 • Представництво інтересів клієнтів в переговорах з питань злиття та поглинання, підготовка терм-шит та інших документів;
 • Надання юридичних консультацій щодо мінімізації судових ризиків при укладанні та реалізації угод;
 • Проведення всебічного юридичного дослідження компаній і активів (due diligence), включаючи передпродажну (передінвестиційну) підготовку (vendor due diligence);
 • Структурування угод;
 • Отримання необхідних дозволів і погоджень державних органів на укладення угоди (Антимонопольного комітету України, Національного банку України тощо);
 • Організація належного юридичного контролю та управління компанією після закриття угоди.
 • Вирішення корпоративних спорів.

Ключові контакти

kot-2021

Олексій Кот

Старший партнер

Read More