• Юридичний супровід діяльності компаній, що працюють у сфері природних ресурсів та користування надрами,включаючи консультації з різних аспектів господарської діяльності (регуляторні, податкові, корпоративні, договірні питання тощо), а також проведення комплексного правового аудиту (legal due diligence) та супровід проектів та угод різного ступеня складності;
  • Надання юридичних консультацій з питань спільної розвідки, розробки та експлуатації;
  • Розробка та юридичний супровід угод про розподіл продукції та пов’язаних з ними договорів, договорів про спільну діяльність, різних механізмів концесій та інших правових інструментів реалізації прав інвесторів у сфері користування надрами;
  • Комплексний супровід енергозберігаючих та інших інвестиційних проектів в Україні, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та донорами (ЄБРР, Світовий Банк, ПРООН, USAID, НЕФКО, KfW тощо);
  • Розробка та впровадження механізмів проектного фінансування в сфері енергозбереження, створення та юридичний супровід діяльності ЕСКО, реалізація проектів із застосуванням механізму ЕПК.
  • Ведення судових справ в енергетичній галузі.

Ключові контакти