Наш досвід і практика показують, що головною рушійною силою законотворчого процесу і його основними учасниками повинні бути практикуючі юристи. Наша перевага полягає в тому, що завдяки безпосередній роботі з клієнтом, ми глибоко розуміємо специфіку і проблематику тієї чи іншої сфери, а також існуючі в ній проблеми, викликані недостатнім або часом неправильним регулюванням. При цьому, законотворча робота вимагає від юристів високого рівня кваліфікації та досвіду.

Наші юристи беруть активну участь у законотворчому процесі, виступаючи в якості експертів в певних галузях, в специфіці яких вони глибоко розбираються.

Зокрема, керуючий партнер ЮФ «Антіка» Олексій Кот є членом Ради з питань судової реформи, в рамках діяльності якої він залучений до розробки реформ в сфері правосуддя і судової системи України.

В якості члена Правового комітету Громадської ради при Антимонопольному комітеті України Олексій Кот бере участь у роботі, спрямованій на формування пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики, демонополізації економіки, а також проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що входять в компетенцію АМКУ.

У складі Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України Олексій Кот бере участь у розробці пропозицій щодо проектів постанов пленуму суду з питань застосування матеріального і процесуального законодавства, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Партнер фірми Олександр Буртовий є членом Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України. Він задіяний у розробці нормативно-правових документів у цій сфері, механізмів реформування галузі енергозбереження, створенні правових передумов для впровадження проектів енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері України.

В рамках проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення» Олександр Буртовий брав участь у розробці проекту закону про ЕСКО.

В якості консультанта проекту німецького державного банку KfW в Україні Олександр Буртовий бере безпосередню участь у розробці спільно з державними органами України нормативно-правових актів у сфері реалізації проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.