Україна, незважаючи на значну кількість проблем в економіці та законодавстві, намагається створювати умови для розвитку підприємництва у сфері ІТ. Інтернет з кожним днем стає все більш вагомим способом донесення контенту і важливим майданчиком для розміщення реклами. Тому юристи мають усвідомлювати не лише проблеми ІТ технологій в розумінні поширення інформації на просторах всесвітньої мережі, а й аспекти розміщення реклами на веб-сайтах, питання порушення авторського права в Інтернеті тощо.

Нерозвиненість українського законодавства потребує значних зусиль юристів для створення дієвої легальної бізнес-моделі. Саме тому всі юристи, які мають досвід роботи в ІТ, наразі намагаються зробити свій внесок в розробку законопроектів щодо легалізації он-лайн майданчиків, встановлення авторського права на дані, розміщені в мережі, тощо.

При цьому, враховуючи поступову лібералізацію законодавства в сфері обороту віртуальних валют та розвитку регулювання он-лайн продажів, перед юристами постають питання забезпечення захисту інтересів клієнтів не тільки з точки зору ІТ регулювання, але й багатьох суміжних галузей, наприклад, таких як фінансовий моніторинг та контроль при здійсненні угод через мережу Інтернет, забезпечення прав споживачів для он-лайн рітейлу тощо.

Значна кількість пов’язаних із ІТ технологіями галузей потребує від юристів комплексного підходу та глибокого аналізу всіх сфер регулювання. В протилежному випадку запуск нових проектів чи розвиток існуючих створюватиме для клієнтів додаткові та непередбачувані ризики.