Автопромисловість є важливим сектором економіки розвинених країн, а впродовж останніх років набула великого значення з точки зору інвестування й в Україні. Перспективи розвитку цієї сфери бізнесу в нашій країні пов’язані з досить високим рівнем логістичної доступності, широкою транспортною інфраструктурою та другим серед країн СНД показником продажу автомобілів. Відносно невисокі податки та витрати на виробництво також створюють умови для розвитку бізнесу в цій сфері.

Вітчизняна автомобільна промисловість має ряд привабливих для бізнесу рис, але не можна відкидати наявність і деяких проблем та ризиків, обумовлених як особливостями роботи самих підприємців в умовах міжнародної конкуренції, так і нестабільністю ринку, провокованою, зокрема, змінами у законодавстві.

Якісна юридична підтримка, яку надають наші юристи бізнесу в сфері автопромисловості спрямована, насамперед, на зниження ризиків в роботі цих підприємств, уникнення можливих негативних наслідків у зв’язку зі змінами в правовому полі, а також в цілому створює більш надійні умови для розвитку за будь-яких коливань на ринку.