З квітня 2020 року суттєво змінюються вимоги до розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

Огляд законодавства, лютий 2020

Fabruary_ukr

28 квітня 2020 року набуде чинності Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX, прийнятий Верховною Радою України 6 грудня 2019 р. (далі- Закон).

Зазначений Закон направлений, передусім, на вдосконалення механізмів здійснення фінансового моніторингу операцій, що мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Поряд з цим, Закон підвищує вимоги до розкриття інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, значно розширює перелік таких відомостей та посилює відповідальність за порушення цих вимог.

Найбільш суттєвими в цьому контексті вбачаються наступні нововведення, які запроваджуються Законом:

  • Розширено перелік відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). З набуттям Законом чинності юридичні особи зобов’язані вносити в ЄДР, крім відомостей про персональні дані кінцевих бенефіціарних власників, також інформацію про структуру власності юридичної особи, яка дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників такої юридичної особи та відносини контролю між ними або відсутність кінцевих бенефіціарних власників. При цьому, вимога про розкриття інформації про структуру власності юридичної особи шляхом подачі такої інформації до ЄДР стосується всіх без виключення юридичних осіб. Щоправда, компанії, які зареєстровані на дату набрання чинності Законом, зобов’язані оновити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та подати необхідні документи протягом 3 (трьох) місяців після затвердження уповноваженим державним органом (Державною службою фінансового моніторингу України) форми та змісту структури власності.
  • Запроваджено обов’язок юридичних осіб розкривати інформацію про власників та структуру власності не лише при проведенні державної реєстрації юридичної особи, а й кожного разу при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР. При цьому разом з інформацією про кінцевих бенефіціарних власників та структур власності юридичні особи зобов’язані подавати додаткові документи, а саме:
  • документи про реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження (витяги, виписки чи інші документи з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
  • нотаріально засвідчені копії документу, що посвідчує особу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, якщо така фізична особа є нерезидентом або є резидентом, але документ, що посвідчує її особу, оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру.
  • Запроваджено обов’язок юридичних осіб щорічно підтверджувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та забезпечувати актуальність зазначених відомостей. Компанії зобов’язані підтверджувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників щорічно протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, починаючи з наступного року після дати державної реєстрації юридичної особи. З цією метою юридичні особи мають подати державному реєстратору наведений вище пакет документів разом із заявою про підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників. Крім того, юридичні особи повинні підтримувати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня їх виникнення.
  • В декілька разів збільшено адміністративну відповідальність за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи або про їх відсутність, а також документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи. За вказані порушення на керівника юридичної особи або особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, може бути накладений штраф в розмірі від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, від 17 000 грн. до 51 000 грн.). Нагадаємо, що раніше розміру штрафу за аналогічні порушення становив від 5 100 грн. до 8 500 грн.

______________________________________________________________

Цей огляд останніх змін до чинного законодавства України не є юридичною консультацією і може бути використаний виключно для отримання загальної інформації.

За додатковою інформацією звертайтесь до юридичної фірми «Антіка»:

вул. Хрещатик, 12, 2-й поверх

м. Київ, 01001, Україна

тел./факс: +38 044 390 09 20/21

office@antikalaw.com.ua

www.antikalaw.com.ua