22.12.2017

Керуючий партнер ЮФ “Антіка”, д.ю.н. Олексій Кот виступив із доповіддю на науково практичній конференції “Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав”

21 грудня 2017 року у Харкові відбулася науково-практична конференція “Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав” присвячена пам’яті професора Ч.Н.Азімова.

Організаторами заходу виступили  кафедри цивільного права №1 і №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, відділення цивільно-правових наук НАПрН України та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України».

Серед учасників конференції  варто виділити  понад 100 представників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Харківського національного університету внутрішніх справ, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України та інших.

Керуючий партнер ЮФ “Антіка”, доктор юридичних наук Олексій Кот  виступив на конференції із доповіддю на тему “Заходи оперативного впливу як спосіб захисту суб’єктивних прав”.