Старший юрист «Антіки» Михайло Войцеховський прочитав лекцію слухачам LHS

08.07.2020

Старший юрист «Антіки» Михайло Войцеховський розповів слухачам Школи судової практики від Legal High School про нові позиції Великої Палати Верховного Суду стосовно розмежування справ цивільної юрисдикції.

У своїй лекції Михайло зазначив, що головне правило залишилось незмінним, і критеріями розмежування юрисдикції спорів є суб`єктний склад спірних правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин у їх сукупності.

Старший юрист «Антіки» висловив думку, що захист інтересів фізичних осіб часто стає для  Верховного Суду визначальним під час визначення юрисдикції спору, і проілюстрував цю тезу прикладом судової практики, згідно з якою можливість впливу судового рішення на права чи обов’язки фізичних осіб автоматично відносить такий спір до цивільного судочинства.

Михайло проаналізував також окремі спори між юридичною особою та її учасниками. Як приклад адвокат навів справу, яка розглядалась минулого року, де Велика Палата Верховного Суду зазначала, що спір між фізичною особою-учасником ОСББ і самим ОСББ, як юридичною особою, має ознаки корпоративного спору, а тому підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства. При цьому, розглядаючи подібний спір у 2020 році, найвища судова інстанція віднесла його до компетенції цивільних судів, зазначивши, що не підлягають розгляду в порядку господарського судочинства спори з ОСББ, у яких позивач не є його членом, співвласником майна чи користувачем нерухомого майна будинку.

В розрізі проблематики розмежування цивільної юрисдикції Михайло Войцеховський проаналізував кейси Великої Палати Верховного Суду про оскарження працівником ФОПа запису про припинення підприємницької діяльності останнього, скасування іпотекодержателем арешту, накладеного виконавцем на іпотечне майно, повернення юридичною особою фінансової допомоги, наданої її засновником, оскарження наказу директора навчального закладу про відрахування учня тощо.