Процедура зміни цільового призначення землі

08.02.2019

Олександр Буртовий

Портал “Мій бізнес”

Бувають випадки, коли виникає потреба використовувати земельні ділянки з іншою метою, ніж це було раніше. В такому разі слід бути готовими до процедури зміни категорії землі.

GEX_1911_small

Зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється на підставі проектів землеустрою щодо їх відведення. Хоча така процедура передбачена не у всіх випадках. Якщо земля знаходиться у приватній власності, то за зміни цільового призначення отримувати додаткові дозволи не потрібно.

Та коли йдеться про землі державної і комунальної власності, тут потрібно все робити за процедурою. Для зміни цільового призначення землі слід звертатися до органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Тому що в їхній юрисдикції вирішення питань затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, передачі їх у власність чи надання в користування.

За якою процедурою відбувається зміна цільового призначення земельних ділянок?

Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки:

• розробка проекту;
• узгодження проекту уповноваженими органами влади;
• затвердження проекту;
• внесення змін до Державного земельного кадастру;
• реєстрація в державному реєстрі прав.

Крок 1. Розробка проекту

Насамперед власнику землі слід оформити заяву про зміну цільового призначення ділянки. Завірити її в нотаріуса. Далі звернутися з нею для оформлення проекту відведення землі до землевпорядної організації, в штаті якої є фахівці з сертифікатом землевпорядника. Або ж звернутися до приватного інженера-землевпорядника. Перелік таких осіб публікується на офіційному сайті Держгеокадастру. Там має бути укладено договір про проект відведення земельної ділянки. В ньому слід прописати порядок, терміни та інші умови оформлення проекту. Сам проект має бути виготовлений у паперовій та електронній формах.

Крок 2. Узгодження проекту уповноваженими органами влади

Проекти відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності потрібно погоджувати з відповідним територіальним органом Держгеокадастру. Однак є винятки. До прикладу: якщо на земельній ділянці, що знаходиться в межах чи поза межами населеного пункту, розташований або планується розміщення об`єкта будівництва, проект потрібно погодити ще й зі структурними підрозділами районних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій в галузі містобудування та архітектури. Якщо місто не входить до території певного району, проект подається на погодження до виконавчого органу міської ради в галузі містобудування та архітектури. За відсутності такого органу – до структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури або до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури.

Інша ситуація із земельними ділянками зони відчуження і зони обов’язкового відселення, що зазнала забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідні проекти мають бути подані на погодження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Щодо земель природно-заповідного фонду, земель на території пам’яток культурної спадщини національного значення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, водного фонду тощо, то проект зміни їх цільового призначення має пройти обов’язкову експертизу Держгеокадастру України.

Крок 3. Затвердження проекту

Затвердження проекту зміни цільового призначення земельної ділянки здійснюється уповноваженими органами:

• сільськими, селищними, міськими радами, якщо ділянка в межах населеного пункту;
• районними державними адміністраціями, якщо ділянка за межами населених пунктів;
• обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, якщо ділянка за межами населених пунктів, що не входять до складу територій району або в разі, якщо районна державна адміністрація не утворена.

Уповноважений орган може відмовити у затвердженні проекту та зміні цільового призначення ділянки. Підстав для цього є кілька:

• невідповідність запроектованого цільового призначення вимогам закону або прийнятим відповідно до нього нормативно-правовим актам;
• неузгодженість цільового призначення земельної ділянки з вимогами затвердженої містобудівної документації або документації із землеустрою.
Відмова має бути обов`язково письмово обґрунтованою із зазначеними для цього підставами.

Крок 4. Внесення змін до кадастру

Інформацію про зміну цільового призначення земельної ділянки потрібно внести до земельного кадастру. Для цього подається відповідна заява до кадастрового реєстратора територіального органу Держгеокадастру України. До неї в паперовому та електронному вигляді додається розроблений і погоджений уповноваженими органами проект. Якщо за проектом здійснювалася державна експертиза, то ще й оригінал її висновку. Термін розгляду заяви становить 14 днів.

Крок 5. Реєстрація в державному реєстрі прав

Для внесення до державного реєстру речових прав даних про зміну цільового призначення земельної ділянки слід звернутися до державного реєстратора в територіальне відділення реєстрації речових прав або до нотаріуса.