Актуальні зміни в сфері містобудування

12.06.2020

Олександр Буртовий, Василь Шеретько

Commercial Property

Торік Верховна Рада прийняла рекордну кількість змін у сфері містобудування України. Багато новел набудуть чинності протягом найближчих трьох років. Олександр Буртовий, партнер, і Василь Шеретько, старший юрист юридичної фірми «Антіка», розповіли, які нововведення вже почали діяти.

Про функціонал ДАБІ

З 1 червня 2020 року органи державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБІ) втрачають право самостійно:

 1. скасовувати містобудівні умови й обмеження (МУО), а також видавати обов’язкові до виконання приписи про внесення змін до МУО;
 2. припиняти (скасовувати) право на початок виконання будівельних робіт, отримане на підставі повідомлення;

III. припиняти (скасовувати) право на початок виконання підготовчих робіт, отримане на підставі повідомлення;

 1. анулювати (скасовувати) документи, що засвідчують введення в експлуатацію готових об’єктів.

Відповідні зміни передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва і створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва» №199-IX від 17 жовтня 2019 року, який набув чинності 1 грудня 2019 року.

Зокрема, починаючи з 1 червня 2020 року:

 • внесення змін до містобудівних умов і обмежень (МУО) може здійснювати орган, який їх видав, за заявою замовника або за рішенням суду. Скасування містобудівних умов і обмежень здійснюється за заявою замовника або за рішенням суду. У разі скасування МУО за рішенням суду посадові особи відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури несуть відповідальність відповідно до закону;
 • право на початок виконання будівельних робіт, отримане на підставі поданого повідомлення, може бути припинено відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

1) подання замовником заяви про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт;

2) отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, яка є замовником;

3) на підставі судового рішення, яке набрало законної сили.

 • ДАБІ не має права позбавити особу права на виконання будівельних робіт, отриманого на підставі повідомлення, в разі (а) встановлення в ході перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов і обмежень, (б) невідповідності об’єкта будівництва проєктній документації на будівництво такого об’єкта, (в) невідповідності об’єкта будівництва вимогам будівельних норм, стандартів і правил, (г) порушень містобудівного законодавства в разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Про анулювання рішень на виконання будівельних робіт

Слід зазначити, що дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульований органом державного архітектурно-будівельного контролю в разі:

 • подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
 • наявності відомостей про ліквідацію юридичної особи, яка є замовником;
 • на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про скасування містобудівних умов і обмежень та/або припинення права на виконання будівельних робіт.

ДАБІ не має права анулювати дозвіл на будівництво у випадках:

 • коли в ході перевірки було встановлено (а) порушення вимог містобудівної документації, містобудівних умов і обмежень, (б) невідповідність об’єкта будівництва проєктній документації на будівництво такого об’єкта, (в) невідповідність об’єкта будівництва вимогам будівельних норм, стандартів і правил, (г) порушення містобудівного законодавства в разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю;
 • систематичного (два і більше разів поспіль) перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Скасування декларації ДАБІ можливе лише в разі, якщо недостовірні відомості в ній дають підстави вважати об’єкт самочинним будівництвом.

Про інші законодавчі зміни

Не варто забувати і про Постанови КМУ №218 і №219, які були прийняті 13 березня 2020 року і набрали чинності 18 березня 2020 року. Відповідно до них:

 • передбачено ліквідацію ДАБІ та створення двох центральних органів виконавчої влади, а саме Державної інспекції містобудування України (ДІМУ) та Державної сервісної служби містобудування України. Слід зазначити, що ДАБІ продовжує здійснювати свої повноваження і функції до завершення здійснення заходів щодо створення Державної сервісної служби містобудування України. Згідно з наказом ДАБІ №691 від 23 березня 2020 року щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об’єктів із середнім класом наслідків (СС2), виконання дозвільних функцій на всій території України має забезпечити Департамент дозвільних процедур ДАБІ;
 • призупинено дію постанови КМУ №553 від 23 травня 2011 року «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» до початку виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування, чим з 18 березня 2020 року повністю виключена можливість проведення перевірок органами державного архбудконтролю;
 • скасовано Порядок ліцензування у сфері архітектури та будівництва;
 • введено чек-лист прийняття документів в центрі надання адміністративних послуг для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єкта будівництва. Він передбачає наявність МУО або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проєктування цього об’єкта будівництва МУО не надаються.

Окрім того, варто зазначити, що 14 квітня 2020 року у Верховній Раді України був зареєстрований проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо містобудівної та архітектурної діяльності» (реєстраційний №3336 від 14 квітня 2020 року). Серед інших змін, передбачених законом у разі, якщо він буде прийнятий, ДАБІ (а після створення – ДІМУ) «повертає» собі повноваження скасовувати право на виконання підготовчих і будівельних робіт (повідомлення і дозвіл на будівництво) у позасудовому порядку. Хоча, починаючи з 1 червня 2020 року, подібні скасування мають здійснюватися виключно через суд.