Оспаривание результатов закупок через Prozorro

04.02.2019

Алексей Кот

Портал «Мой Бизнес»

Текст статьи доступен на украинском языке

Чинне законодавство встановлює досить простий і прозорий шлях для оскарження рішень щодо державних закупівель. Керуючий партнер юридичної фірми «Антіка», д.ю.н. Олексій Кот розповів, як відбувається ця процедура.

Уповноваженим органом, який приймає скарги на дії замовників, є Антимонопольний комітет України у складі Постійно діючої колегії. Колегія складається з трьох державних уповноважених.

Найбільш вагомою зміною процедури оскарження стало проведення її майже в повному обсязі через систему ProZorro. Учасники подають скарги безпосередньо через площадку державних закупівель в електронному вигляді. Сайт ProZorro містить як детальний опис самої процедури, так і приклади (шаблони) найбільш поширених скарг.

Встановлена за це плата наразі є доступною для переважної більшості учасників. Так, за подання скарги по процедурі закупівлі товарів або послуг сплачується збір у розмірі 5 тис. грн, за подання скарги по процедурі закупівлі робіт – 15 тис. грн.

Терміни для подання скарги залежать від стадії процедури, на якій подається скарга

• Скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення терміну, встановленого для подання тендерних пропозицій, подаються не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання тендерних пропозицій.

• Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі ProZorro протоколу розгляду тендерних пропозицій.

• Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників, подаються протягом 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі ProZorro повідомлення про намір укласти договір, але в будь-якому випадку до дня укладення договору про закупівлю.

Протягом трьох робочих днів з дати подання скарги Постійно діюча колегія АМКУ розглядає її щодо відповідності вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та приймає до розгляду або відхиляє. Взяті в роботу скарги мають бути розглянуті Комітетом протягом 15 робочих днів.

У разі прийняття скарги до розгляду процедура закупівлі призупиняється до моменту винесення рішення АМКУ. Рішення набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

На практиці в більшості випадків розгляд скарги призначається через 5-10 днів з дати її подання, а сам розгляд проходить в одне засідання колегії за адресою головного офісу АМКУ: м. Київ, вул. Василя Липківського, 45. Це, до речі, є одним із проблемних моментів роботи системи. Адже замовникам та учасникам з регіонів часто незручно або дорого направляти до Києва представника, який буде брати участь у засіданні, особливо якщо сума закупівлі порівняно невелика.

Більше того, вже сьогодні стає критичним рівень навантаження на АМКУ. Працівникам Комітету непросто впоратися із потоком скарг, що подаються через систему. Звичною стала щоденна робота колегії від самого ранку й до 21-22 год., а іноді й довше. Це свідчить про надкритичний рівень навантаження, що також впливає на глибину та повноту розгляду скарг. Враховуючи сталу тенденцію зростання кількості скарг, це питання потребує нагального вирішення.

На мою думку, доречним було б передати частину функцій із розгляду скарг до територіальних відділень АМКУ. До прикладу, в залежності від суми закупівлі Постійно діюча колегія, таким чином, розглядала би тільки скарги по суттєвих закупівлях, де і для замовника, і для учасника не є проблемою направити представника до Києва в головний офіс АМКУ. Водночас скарги щодо більш дрібних закупівель розглядалися б на місцях.

Варто зазначити, що Закон «Про публічні закупівлі» передбачає і другу ланку оскарження. У разі незгоди учасника з рішенням АМКУ він може подати скаргу до суду протягом 30 днів з дати прийняття рішення Комітетом.

Як і раніше, кількість звернень до суду дуже мала, адже це довга та дорога процедура порівняно із оскарженням через АМКУ

Слід наголосити, що сьогодні при розгляді скарг Комітет бере до уваги переважно формальні ознаки, на що неодноразово скаржилося чимало учасників та замовників. Водночас це не стільки недолік в роботі, скільки сформована практика, підхід до вирішення справ, який треба брати до уваги, а тому більш ретельніше готувати пропозиції.

Загалом же ефективність системи оскарження можна охарактеризувати позитивно. Незважаючи на наявні проблеми із завантаженістю колегії, Комітет не допускає порушення встановлених термінів розгляду, а статус державних уповноважених АМКУ дозволяє гарантувати їх незалежність та неупередженість.

За цих обставин існуюча сьогодні система оскарження є ефективним засобом захисту прав у процедурі закупівлі, а тому кількість поданих та задоволених скарг постійно зростає, що, безумовно, мало б зменшити рівень зловживань та корупції в цій сфері.